A művészet és az alkotás a lélek nyelve

Önismereti csoportok

Metafora Komplex Önismereti Csoport művészetterápiás- relaxációs- és testtudat központú elemekkel.

Induló csoportok időpontjáról, kérem érdeklődjön személyesen!

Egyedi igények esetén módszerünk lehetővé teszi pár órás - egynapos workshopok megtartását is baráti társaságoknak, közösségeknek, cégeknek.

A pszichológiai alapokon nyugvó csoportok kitűnő alkalmat biztosítanak arra, hogy elinduljunk az önismeret, az önelfogadás útján. Utunk nem lesz sima és zökkenőmentes, viszont ahogy képesek leszünk találkozni énünk egyre mélyebb rétegeivel, úgy fogjuk megérteni elakadásaink okát, gyökerét.

A cél, hogy a legmélyebb szinteken tudjunk kapcsolódni önmagunkhoz, mert így kerülhetünk egyre közelebb azokhoz a tudatalatti tartalmakhoz, amelyek több, mint 90%-ban meghatározzák, és irányítják mindennapi gondolkodásainkat, viselkedésünket. Amikor ismétlődő kudarcok érnek minket, és ugyanazokat a negatív élményeket éljük át, amin már réges régen szerettünk volna felülkerekedni, elfelejteni, akkor ideje elindulni saját önismereti utunkon.

Csoportmódszerünk megalkotása során arra törekedtünk, hogy biztonságos, megtartó környezetben a szavakon, és a racionális gondolkodáson túl, különböző nonverbális (nem beszélgetésalapú) módszerekkel is segítsük a felismerést. Ezek mentén tudatosan megfigyeljük külső, belső testi érzeteinket, megpróbáljuk összekapcsolni azokat a megjelenő érzéseinkkel, gondolatainkkal vezetett relaxációk, speciálisan az adott témakörhöz kiválasztott zene- és vershallgatáson keresztül. Az alkalmazott hívóeszközök, relaxációs, imaginációs technikák segítik a mélyebb, belső képzetáramlás elindulását, amelyet valamilyen alkotáson keresztül megjelenítünk, kifejezésre juttatunk. Ezzel a felszínre hozzuk azokat a tudatalatti tartalmakat, amelyek hatnak gondolatainkra, viselkedésünkre a mindennapjainkban, de a tudatos énünkkel nem hozzáférhetőek, szavakkal nem mindig kifejezhetőek. A csoportfoglalkozás során megérthetjük elakadásainkat, úrrá lehetünk félelmeinken, felismerhetünk olyan kora gyermekkorban elsajátított és magunkévá tett családi, közösségi mintákat, amelyek nem szolgálják már fejlődésünket, és természetesen lehetőségünk van ezeket korrigálni, átalakítani. A megértést az elfogadás, a nyugalom, a biztonság érzése követi. Így a komplex Metafora csoport műhely alkalmassá válik arra, hogy elinduljunk, és elmélyedjünk önmagunkban az önismeret nem könnyű útján.

A művészet és az alkotás a lélek nyelve. "A zene ... a lélekből jön, és formálja is a lelket." (Batta András)

A zárt csoport egyrészt biztonságos teret ad nekünk a megnyílásra, másrészről a csoporttagok kölcsönös visszajelzése nagyon fontos támpontot ad a megértéshez az elfogadó, egymást támogató légkörben.

Amit nem kínál a Metafora csoport: nem tanítunk semmilyen művészeti alkotótechnikát. Az alkotó, megélő ember mindannyiunkban benne él, mi az alkotást egy mély belső folyamatként éljük meg, ahol a legmélyebb tudattartalmaknak is lehetősége van, hogy egy szabad, kötetlen munka  - mint pl. a festés, vagy az agyagozás - során kifejezésre kerülhessenek szimbolikusan. A felismerés egy pillanatot jelent, amelynek során az ember ráébred valamire, annak ellenére, hogy az adott dolognak számára azelőtt nem volt semmi jelentősége.

"Minden emberben van kreativitás, amely lehetővé teszi számára, hogy valami újat alkosson, találjon fel, készítsen." Heinrich Ullrich

A csoportfoglalkozások időtartama általában 8 alkalom, amely során kéthetente találkozunk, és alkalmanként felnőttek esetén 2,5 órában, gyermekeknél 1,5 órában a belső megéléseinkre és egymásra figyelünk, élményeinket, tapasztalatainkat szubjektív módon próbáljuk megjeleníteni és megérteni az alkotásainkon keresztül.

Természetesen a csoportfoglalkozásokon túl, lehetőség van egyéni konzultációkra is, azok számára, akik nem szeretnék, vagy nem tudják egy több létszámú közösségben feltárni érzéseiket.

Részletekért kérem forduljon hozzánk email-ben, vagy telefonon!

Terápiás alkotásaink


© 2019 Pszichologushoz_megyek  Budapest Tel.: +36 70 410 95 06
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!